DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Harabin

Vlasť

Povedal to najnovšie prezident Českej republiky. Povedal, že je za vyslanie českých vojakov na Ukrajinu.

Prezidentské voľby 2024: Štefan Harabin - 18.03.2024
Zavádzajúce

Český prezident Petr Pavel vo svojich výrokoch odmieta vysielanie bojových jednotiek na boj proti Rusku, pretože by sa tým porušilo medzinárodné právo. Hovorí však o rôznych formách nebojovej asistencie, ktoré pomôžu ukrajinskej armáde zotrvať v boji, preto hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Štefan Harabin v diskusii navodzoval dojem, že český prezident Petr Pavel súhlasí s vysielaním českých vojakov do boja na Ukrajinu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron 26. februára na Konferencii na podporu Ukrajiny v Paríži vyzval spojencov na posilnenie západnej pomoci.  Okrem iného otvoril aj otázku pôsobenia západných vojsk na Ukrajine, čím vyvolal rozruch a odpor u viacerých európskych lídrov. Objasnil, že v tejto veci neexistuje „žiadny konsenzus“, jeho slová boli v ostrom kontraste so západoeurópskou „červenou čiarou“ vojenskej pomoci Ukrajine. 

S cieľom posilniť strategické partnerstvo Macron 5. marca navštívil  Prahu, kde sa v rámci programu zúčastnil rokovaní s českým prezidentom Petrom Pavlom. Témou rozhovorov bola okrem iného aj invázia na Ukrajine, vzhľadom k tomu, že Česká republika nedávno úspešne iniciovala zber finančných prostriedkov na nákup munície z tretích krajín pre Ukrajinu.

Po návšteve pražského hradu sa lídri na tlačovej konferencii zhodli, že jedinou cestou ako nepodľahnúť Rusku je ďalej podporovať Ukrajinu. To sa týka aj hľadania nových foriem pomoci pre ukrajinskú armádu. 

Pri výstupe prezidentov zaznela zo strany Českej televízie otázka, či je možné hovoriť o vyslaní technických práporov alebo spravodajských služieb na územie Ukrajiny (15:04). Vo svojej odpovedi zaujal prezident Pavel jasné stanovisko. Nehovorí o vyslaní bojových jednotiek na Ukrajinu, „pretože tým by mohlo naozaj dôjsť k prekročeniu pomyselnej červenej čiary,“ ale o určitých formách asistencie. Ako príklad uvádza trénovanie ukrajinských vojakov. Konštatuje, že Ukrajina je stále suverénny štát, na ktorom aj keby fungovala nejaká výcviková misia, neporuší sa tým žiadne medzinárodné pravidlo (15:50).

Na konci svojho vyjadrenia uviedol, že „je len na nás, akú formu asistencie zvolíme, ak ostaneme v rámci limitu nebojového angažmá.“ Je však dôležité, „aby sme zvážili všetky dostupné možnosti a venovali sa im, nie a priori odmietali akúkoľvek prítomnosť“ (16:35).

Svoj postoj zopakoval aj v rozhovore pre portál Aktuálně.cz. Prezident Pavel by súhlasil s vyslaním českých vojakov na Ukrajinu, kde by príslušníci pomáhali zaúčať ukrajinských vojakov, ale nepodieľali by sa priamo na bojoch proti agresorovi. Pavel by súhlasil s takouto iniciatívou, ak by sa konala pod záštitou NATO (24:13).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2024