DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament Slovenskej republiky. 

Prezidentské voľby 2024: duel Korčok a Pellegrini - 18.03.2024
Pravda

Podľa Ústavy SR a zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky navrhuje vyslanie ozbrojených síl mimo územia SR minister obrany a odsúhlasuje parlament alebo vláda, ktorá môže rozhodnúť o vyslaní vojenských jednotiek do zahraničia bez súhlasu parlamentu v prípade, ak ide o plnenie si medzinárodných záväzkov a ich pôsobenie je kratšie ako 60 dní. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky hovorí, že o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky rozhodujú príslušné ústavné orgány podľa Ústavy SR, článkov 86 a 119. Návrh na vyslanie síl predkladá vláde minister obrany. Článok 86 Ústavy SR definuje právomoci NR SR, do pôsobnosti ktorej patrí uzniesť sa o vypovedaní vojny, vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia SR, ale aj s prítomnosťou zahraničných vojenských jednotiek na našom území. O vyslaní našich ozbrojených síl môže rozhodnúť vláda na základe výnimky výplývajúcej z článku 119, písmena p aj bez súhlasu parlamentu, ak ide “plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní” - v takom prípade vláda rozhodnutie parlamentu len oznámi. 

Ministerstvo obrany napríklad v apríli 2023 navrhlo prítomnosť šiestich príslušníkov Ozbrojených síl SR v krajinách EÚ, aby sa zúčastnili asistenčnej misie EÚ EUMAM a pomáhali trénovať ukrajinských vojakov. Tento návrh 4. mája 2023 schválilo 87 zo 131 prítomných poslancov NRSR.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2024