DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Peter Pellegrini zostal čestným predsedom alebo zakladajúcim predsedom strany Hlas.

30.06.2024
Pravda

Členovia strany Hlas-SD na júnovom sneme okrem iného odsúhlasili zmenu stanov, vedúcu k vytvoreniu postu zakladajúceho predsedu strany. Novovytvorený post pripadol Petrovi Pellegrinimu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Peter Pellegrini získal v 6. apríla 2024 53,1 % hlasov voličov čím sa stal šiestym prezidentom Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa na júnovom sneme strany Hlas-SD v súlade s politickou tradíciou vzdal funkcie predsedu strany a požiadal  predsedníctvo, aby na najbližšom rokovaní vyjadrilo súhlas s pozastavením jeho členstva. Novým predsedom strany Hlas-SD stal vtedajší generálny manažér strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. 

Členovia strany na júnovom sneme odsúhlasili taktiež zmenu stanov politického subjektu v podobe dodatku. Ňou sa vytvoril v rámci organizačnej štruktúry post zakladajúceho predsedu strany, ktorý bude zastávať Peter Pellegrini. Zakladajúci predseda bude v súlade so zákonom disponovať aj určitými kompetenciami. 

Pri prezentácii dodatku o zmene stanov Šutaj Eštok poznamenal, že Petra Pellegriniho „nechcú pustiť, aby uletel od toho svojho politického dieťaťa“. Požiadal preto účastníkov snemu, aby ho „jednou rukou držali za nohu,“ v podobe odsúhlasenia zmeny stanov, ktoré udelili Pellegrinimu post zakladajúceho člena strany. Šutaj Eštok vyzdvihol, že nejde o post čestného predsedu, pretože tých môže byť do budúcna viac, ale zakladajúci člen bude len jeden. Podľa nového predsedu strany má novovytvorený post slúžiť ako opora a bude „garantovať to, že sa strana nikdy nevychýli zo svojej orientácie“ (3:20:25).

Dátum zverejnenia analýzy: 17.07.2024