DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Tam je ustanovenie (pozn. v Lex atentát), ktoré hovorí, že ak polícia má indície alebo informácie, že môže dôjsť k nejakým potýčkam alebo môže byť to zhromaždenie problémové, upozorní na to obec a obec napriek tomu povolí to zhromaždenie, tak potom obec bude platiť, myslím, 16 500 EUR.

30.06.2024
Pravda

Súčasťou Vládneho návrhu zákona o „niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike” je aj paragraf číslo 14 s názvom Priestupok proti zhromažďovaciemu právu. Daný priestupok doplnený novým odsekom dva, ktorý spomína poslanec Šimečka, hovorí, že „Ministerstvo vnútra SR má právomoc uložiť pokutu do výšky 16 500 eur tej obci, ktorá bola políciou informovaná o tom, že plánované zhromaždenie môže byť problémové a jeho priebeh nepokojný, ale aj napriek tejto informácií toto zhromaždenie povolila a nezakázala” a „priebeh zhromaždenia nebol pokojný alebo bolo zhromaždenie rozpustené, alebo bola väčšiemu počtu osôb uložená pokuta za spáchanie priestupku proti zhromažďovaciemu právu” (pdf. s. 3). 

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský tvrdí, že kvôli takýmto ustanoveniam v zákone „samospráva stráca samostatnosť a hrozia jej vysoké sankcie”. Riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda, upozorňuje, že zákon môže na obce „vytvoriť preventívny tlak, že radšej zakážem, ako keby sme mali čeliť pokute”.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.07.2024