DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze
Rozkol v Smere, výkon prezidentky aj interrupcie. V nedeľu 7. júna sa v Na telo stretli Monika Beňová (Smer-SD), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a Anna Záborská (Kresťanská únia, klub OĽaNO). Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.

Monika Beňová

SMER-SD
4 0 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová
 • Anna Záborská
 • Monika Beňová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Anna Záborská

My sme jediná krajina, jediná krajina, kde keď sa tá žena rozhodne pre ukončenie tehotenstva, nemusí povedať kvôli čomu sa sa takto rozhodla. Hej. Vo všetkých iných liberálnejších krajinách majú štatistiky.

25.06.2020
Nepravda

Podľa údajov Globálnej databázy interrupčných politík pri Svetovej zdravotníckej organizácii môžu ženy požiadať o umelé prerušenie tehotenstva bez udania dôvodu (tzv. abortion on request) v 52 krajinách sveta. Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako nepravdivé.  Okrem 29 krajín Európy to dovo...

Anna Záborská

My sme prijali pred desiatimi rokmi novelu zákona, kde sa hovorí o informovanom súhlase, že tým ženám predtým ako podpis matkám, predtým ako podpíšu tú žiadosť, im lekár povie, že takéto sú iné možnosti riešenia ich situácie. Nerobí sa to, čiže my by sa boli radi, aby sa to robilo, aby sme využili všetky možnosti pre rozhodnutie sa v prospech toho.

25.06.2020
Neoveriteľné

Portál Demagóg.SK nezistil ani z verejných zdrojov ani od zodpovedných úradov, v akom rozsahu lekári dodržiavajú povinnosť informovať ženu pred umelým prerušením tehotenstva o rizikách či alternatívach k zákroku. Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako neoveriteľné.  V roku 2009 schválila par...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ja tu mám číslo, čísla, ktoré hovoria o tom, že postoje Slovákov sa rapídne sprísňujú vo vzťahu k interrupciám. V deväťdesiatom ôsmom takmer 70 % populácie vôbec nepovažovalo za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva, ak bolo pravdepodobné, že dieťa bude poškodené. V roku 2018 to už bolo iba 40 %.

25.06.2020
Pravda

Podľa medzinárodného prieskumu nepovažovalo v roku 1998 67,7 percent občanov Slovenska za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva v situácii, keď hrozilo poškodenie dieťaťa. V roku 2018 tento podiel klesol na 41,6 percenta. Tvrdenie Lucie Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé. ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Za posledných 30 rokov rapídne klesá počet tých žien, ktoré vyhľadajú interrupciu. A dokonca sa to znižuje aj v tých krajinách, napr. v Českej republike, ktorá od roku 2014 má možnosť chemického potratu, tzn. tabletky. Aj tam sa tie interrupcie, vrátane tých tabletkových interrupcií, rapídne znižujú.

25.06.2020
Pravda

Počet umelých prerušení tehotenstiev na SLovensku i v Česku dlhodobo klesá. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako pravdivé.  Štatistické údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že miera potratovosti na Slovensku dlhodobo klesá. V roku 1997 bola na hodnote 19,4 (na 100...

Anna Záborská

No veď utajené pôrody sa sú možné už aj teraz.

25.06.2020
Pravda

Slovenské zákony umožňujú utajené pôrody. Odborníci ich považujú za bezpečnú alternatívu k hniezdam záchrany, do ktorých môžu matky anonymne umiestniť novorodenca. Bratislavská Univerzitná nemocnica uvádza, že ročne eviduje asi 10 utajených pôrodov. Tvrdenie Anny Záborskej hodnotíme ako pravdivé. ...

Anna Záborská

Ako žijú ženy, v akých ťažkých podmienkach, aké sú vystavované násiliu, tak mne to nemusíte rozprávať. Mne to nemusíte rozprávať. 15 rokov, minimálne 15 rokov, som v správnej rade organizácie, ktorá pomáha týmto ženám a máme problém, aby sa to ufinancovalo, máme problém so štátnymi, a predsa to funguje. Predsa tam sa narodilo x detí, detí, ženy prišli a išli porodiť tzv. anonymným pôrodom. Väčšina z nich si tie deti nakoniec nechala, ale dávame tú príležitosť. My vieme tým ženám, nájdeme zamestnanie, tým ženám nájdeme bývanie

25.06.2020
Pravda

Anna Záborská je spoluzakladateľkou a dlhodobou aktívnou členkou predsedníctva o.z. Fórum života. Združenie vzniklo v decembri 2003. Záborská bola v predsedníctve už v roku 2010 (staršie výročné správy na webe dostupné nie su), je v ňom dodnes.  Združenie pomáha ženám v ťažkých životných situáciá...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám, kde je najmenší počet interrupcií a najmenší počet tehotenstiev medzi mladistvými a je dokázané, že je to práve v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet sexuálnu výchovu na školách a antikoncepciu zaviedli pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva ako dostupnú. Pretože ju hradia z verejných peňazí.

25.06.2020
Pravda

Belgicko patrí medzi krajiny s najmenším počtom umelých prerušení tehotenstva medzi mladistvými. Jedným z dôvodov nízkeho počtu pôrodov v tejto vekovej skupine je aj sexuálna východa. Antikoncepcia pre ženy do 25 rokov je v Belgicku uhrádzaná štátom. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ak Vy hovoríte, že by sme mali zvýšiť informovanosť žien a osvetu, aby proste vôbec nedochádzalo k týmto interrupciám, tak úplne najlepší spôsob na to je výchova k zodpovednému rodičovstvu, sexuálna výchova na školách. To nie je, že to hovorí Nicholsonová alebo Beňová, to na to sú štatistiky, na to sú analýzy OSN Svetovej zdravotníckej organizácie.

25.06.2020
Pravda

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza ako jeden zo spôsobov prevencie voči nebezpečným potratom komplexné sexuálne vzdelávanie.  OSN tvrdí, že mladí, ktorí prešli sexuálnym vzdelávaním, sa ľahšie vyhnúť nechceným tehotenstvám a nebezpečným potratom.  Hoci žiadna z týchto organizácii nehovorí...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

70 000 žien ročne zomrie na svete práve kvôli nelegálnym potratom.

25.06.2020
Neoveriteľné

Odhady WHO z roku 2017 hovoria o hornej hranici počtu žien, ktoré zomrú v súvislosti s nelegálnymi a neodborne vykonanými potratmi, na úrovni 39-tisíc. Iná štúdia uvádza pre rok 2014 odhad 193-tisíc. Lucia Ďuriš Nicholsonová čerpala policy paper-a, ktorý sa odvoláva na dáta WHO z roku 2009. Keďže pr...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Tým, že sa zruší možnosť legálnych interrupcií neznamená, že oni vymiznú a krásnym príkladom je Poľsko, krásnym príkladom je Malta, kde sú úplne zakázané interrupcie. Tie potraty nemiznú, oni len sa vytvára proste pôda pre nelegálne potraty.

25.06.2020
Pravda

Poľsko aj Malta majú výrazne obmedzené resp. zakázané interrupcie. Mnohé ženy ich však napriek tomu absolvujú nelegálne, alebo za nimi vycestujú inam. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé.  Malta je jedinou krajinou EÚ, kde sú interrupcie úplne zakázané. Poliaci povoľuj...

Anna Záborská

Francúzi môžu povedať, že 75 % žien vo Francúzsku ide zo sociálnych a ekonomických dôvodov, a preto tomu prispôsobujú legislatívu, aby im pomohli.

25.06.2020
Neoveriteľné

Ženy, ktoré sa vo Francúzsku rozhodnú pre umelé prerušenie tehotenstva, neuvádzajú pred zákrokom dôvod ich rozhodnutia. Keďže však nevieme spoľahlivo vylúčiť, že štát má tieto údaje z iných zdrojov - napríklad rozsiahlych prieskumov - hodnotíme tvrdenie Anny Záborskej ako neoveriteľné.  Zákon, kt...

Anna Záborská

To, čo si Monika teraz povedala, že väčšina ľudí ide zo sociálnych alebo z finančných dôvodov. My to nevieme, pretože u nás neudávajú ženy pri vtedy, keď idú na interrupciu, že kvôli čomu tam idú.

25.06.2020
Pravda

Zákon o umelom prerušení tehotenstva neukladá ženám, ktoré sa rozhodli pre interrupciu, uvádzať dôvody svojho rozhodnutia. Neuvádzajú ich ani štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako pravdivé. ...

Monika Beňová

SMER-SD

Drvivá väčšina žien sa dneska práve pre umelé prerušenie tehotenstva rozhodne kvôli zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii.

25.06.2020
Neoveriteľné

Zdroje, z ktorých Monika Beňová vychádzala, neumožnujú záver o „drvivej väčšine žien”, ktoré sa pre interrupcie rozhodnú kvôli socio-ekonomickým dôvodom. Údaje pre Európu, Slovensko či svet nie sú dostupné. Keďže však nevieme spoľahlivo vylúčiť, že hlavným dôvodom veľkej väčšiny žien je práve ich so...

Anna Záborská

(Pretože sme tu všetko 3 ženy, sme všetky 3 matky, a teda ja už aj stará mama a viem, že keď sme sa dozvedeli o tom, že čakáme bábätko, tak nám prvé napadlo, že či bude zdravé, či ho donosíme, či tá rodina sa naň bude tešiť a proste takéto,) a to je aj podľa štatistík tá prvá myšlienka.

25.06.2020
Neoveriteľné

Demagóg.SK nedohľadal výskumy, prieskumy alebo štatistiky, ktoré by dokumentovali prvé myšlienky budúcich mamičiek.  Psychiatrička Mary Kimmel z University of North Carolina tvrdí, že strach z potratu či poškodenia plodu je pocitom typickým pre prvý trimester tehotenstva. Častou starosťou podľa n...

Monika Beňová

SMER-SD

Podľa dôvodovej správy (návrhu zákona o voľbe generálneho prokurátora, pozn.) a podľa toho, že je tam spomenuté, že sú tam spomenuté závery Benátskej komisie, ktorá veľmi jasne povedala, že prokuratúra má byť apolitická a že kandidáti alebo teda budúci prokurátor by mal byť osoba, ktorá je bezúhonná, ktorá je apolitická.

25.06.2020
Pravda

Koaliční poslanci predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý mení spôsob voľby generálneho prokurátora. Dôvodová správa k tomuto zákonu sa viackrát odvoláva na závery Benátskej komisie, ktorá o.i. odporúča otvorenie kandidatúry aj pre neprokurátorov.  Benátska komisia vo svojich - iných - odpor...

Monika Beňová

SMER-SD

Lebo prvýkrát sme boli v opozícii (Smer, pozn.), keď sme volili pána Trnku (za generálneho prokurátora, pozn.) a myslím, že tam boli aj iné strany, ktoré chceli zaňho zahlasovať.

25.06.2020
Pravda

Dobroslav Trnka bol za generálneho prokurátora prvýkrát zvolený v roku 2003. V tajnej voľbe ho volilo 84 poslancov, podľa denníka SME zo strán KDH, SMK, ANO, KSS a Smer. Strana Smer - ktorej spoluzakladateľkou je Monika Beňová - bola v tom čase v opozícii. Jej tvrdenie preto hodnotíme ako pravdivé....

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

My predsa by sme neboli jediná krajina, ktorá by mala z radov nie prokurátorov generálneho prokurátora, takže my nevytvárame nejaký precedens.

25.06.2020
Pravda

Podľa štúdie Open Society Institute z januára 2019 malo 22 z vtedajších 28 generálnych prokurátorov krajín EÚ pred nástupom do funkcie skúsenosť s prokuratúrou - šiesti nemali. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé....

Monika Beňová

SMER-SD

To, že bola pani (Jankovská, pozn.) ako štátna tajomníčka, ja som ju tam nenominovala, dokonca si veľmi dobre pamätám v čase, keď jej bol odobratý mobilný telefón, že som napísala post na sociálnu sieť, že by bolo veľmi dobré keby odstúpila, pretože nie je normálne, aby sa vysokej štátnej úradníčke, kde ja radím štátnu tajomníčku, prídu zobrať mobilný telefón.

25.06.2020
Pravda

Podľa Zákona o organizácii činnosti vlády štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. Jankovskú teda ako nominantku strany Smer vymenovala vláda Roberta Fica v roku 2016. Monika Beňová nebola jej súčasťou, je však členkou Smeru.  „Je to veľmi nepríjemné, že voči ne...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Počas korona krízy to bola práve prezidentka, ktorá upozornila na ten trend v rámci celej Európskej únie, že sa úplne rapídne zvyšujú prípady domáceho násilia.

25.06.2020
Pravda

Zuzana Čaputová prišla 3. apríla na stretnutie permanentného krízového štábu so žiadosťou, aby sa jeho členovia venovali aj zvýšeniu ochrany rizikových skupín vrátane obetí domáceho násilia.  Neskôr na vyšší počet prípadov domáceho násilia počas pandémie upozorňovala šéfa polície, o probléme disk...

Monika Beňová

SMER-SD

Zuzana Čaputová zase neprišla len tak z nejakého priestoru. Bola to osoba, ktorá už bola známa nejakými svojimi aktivitami a v prvom rade bola členkou politickej strany, zatiaľ čo Andrej Kiska kandidoval na úrad ako ako apolitická osoba.

25.06.2020
Pravda

Zuzana Čaputová kandidovala za prezidentku ako straníčka, Andrej Kiska ako nezávislý (nie apolitický) kandidát. Tvrdenie Moniky Beňovej hodnotíme v duchu povedaného ako ešte pravdivé.  Zuzana Čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová bola pred nástupom do funkcie členkou a podpredsedníčkou politick...

Anna Záborská

Určite keby ho bola prednášala pred troma mesiacmi, tak ten prejav možno vyzerá ináč ako teraz a vlastne to aj ona v úvode povedala (prezidentka v správe o stave republiky, pozn.), že popísala aj tých ľudí, ktorí tou krízou boli dotknutí. Jednak tých, ktorým poďakovala a jednak tým, na ktorých tá kríza dopadne. Mňa teda príjemne prekvapilo to, že tie riešenia, ktoré naznačila, ktoré ponúkla, boli možno možno takmer na 100 % v zhode s programovým vyhlásením vlády.

25.06.2020
Pravda

Zuzana Čaputová ďakovala vo svojom prejave ľuďom, ktorí prispeli k zvládnutiu krízy a pomenovala aj tých ktorí ňou trpeli najviac. Mnohé z cieľov sa zhodujú s cieľmi programového vyhlásenia vlády Igora Matoviča. Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako pravdivé.  Prezidentka Zuzana Čaputová sv...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Poukázala na to (prezidentka v správe o stave republiky, pozn.), že ani korona kríza neoprávňuje pristupovať k takým opatreniam, ktoré by mohli nejako zasahovať do základných ľudských práv a slobôd.

25.06.2020
Nepravda

Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky uvedenú vetu v jej znení ani duchu nepovedala. Upozornila na to, že treba vystihnúť moment, kedy si chránenie verejného zdravia viac nevyžaduje zásahy do slobôd občanov - legitimitu či oprávnenosť týchto zásahov však nespochybnila. Tvrdenie Lucie Ni...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Páčilo sa mi to, že obsiahla (prezidentka v správe o stave republiky, pozn.) napr. aj voľbu generálneho prokurátora, že obsiahla korupciu, že obsiahla súdnictvo a reformu, ktorá je nevyhnutná a že by sme na to nemali zabúdať ani v takom čase, akým teda sme čelili teraz. A tiež považujem za dôležité, že veľmi decentne sa dotkla aj tomu už toho, že teraz nie je čas na polarizáciu spoločnosti umelo vytvorenými témami, ktoré sú tie kultúrno-etické, o ktorých sa budeme aj o chvíľu rozprávať, ako napr. sprísňovanie interrupcií.

25.06.2020
Pravda

Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej prvej správe o stave republiky hovorila o voľbe generálneho prokurátora, korupcii, súdnictve, nevyhnutných reformách, aj o polarizácií a kultúrno-etických otázkach. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé.   „Súčasný model prokuratúry ...