DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Oni jednotlivé diecézy tam majú nejakú tú subjektivitu, aspoň takto som to ja zachytil, kde sa majú právo vyjadrovať.

Krajniak a Richter na TA3 - 30.11.-0001
Pravda

Je pravdou, že v rámci vnútornej štruktúry majú diecézni biskupi (akým je aj arcibiskup Orosch) a diecézy autonómiu v mnohých vnútorných organizačných otázkach cirkvi, ako napríklad v oblastiach vzdelávania, misie, vnútorných súdnych sporov. V konfesnom práve majú diecézy vlastnú kanonickú právnu subjektivitu, zatiaľ čo konferencia biskupov nie je hierarchicky nadriadený orgán biskupom, ale iba akési spoločné zhromaždenie biskupov (Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Konfesní právo, Praha, Leges, 2015, s. 134-141). Aj v kódexe kánonického práva (2. Kapitola, 2. Článok) sa uvádza, že diecéznemu biskupovi prislúcha v jemu zverenej diecéze všetka riadna, vlastná a bezprostredná moc.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2022