DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Kaliňák

SMER-SD

To je presne koncept flexibilnej solidarity, s ktorým prišiel Robert Fico, keď sme predsedali Európskej únii.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 12.05.2024
Pravda

Princíp flexibilnej solidarity predstavilo slovenské predsedníctvo za vlády Roberta Fica už v roku 2016. Tento návrh bol vo veľkej miere podobný tomu, ktorý nedávno definitívne schválili ministri EÚ. Výrok Erika Kaliňáka preto hodnotíme ako pravdivý.

Princíp tzv. flexibilnej solidarity, predstavilo Slovensko počas svojho predsedníctva Rady Európskej únie v druhej polovici roka 2016 za vlády Roberta Fica. Flexibilná solidarita v zmysle, ktorý predstavil vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák mala znamenať, že každý štát prispeje k riešeniu migračnej krízy podľa svojich možností. 

Členské štáty Európskej únie (EÚ) tak mali mať možnosť si vybrať akým spôsobom vyjadria svoju solidaritu v kontexte migračnej krízy. Podľa návrhu nemusel členský štát prijať migrantov na základe povinných kvót, ale mohol pomôcť alternatívnymi spôsobmi, napríklad prispieť finančnými, či materiálnymi kapacitami na ochranu vonkajšej hranice EÚ.

Návrh slovenského predsedníctva bol ostatnými európskymi predstaviteľmi nakoniec odmietnutý, no pakt o migrácii a azyle EÚ, prijatý Radou EÚ 14. mája 2024, obsahuje podobný návrh na revíziu politiky. Na základe novej dohody budú mať štáty na výber medzi tromi prístupmi k migrácii – prijať istý počet migrantov; zaplatiť približne 20-tisíc eur na každého neprijatého migranta alebo poskytnúť materiálnu alebo finančnú pomoc štátom postihnutým migračnou krízou. Slovensko túto dohodu počas hlasovania členských štátov EÚ nepodporilo, no návrh prešiel podporou kvalifikovanej väčšiny.

Predstavitelia strany Smer ale nový pakt kritizujú, aj napriek tomu, že sa do veľkej miery podobá na ich návrh o migračnej politike z roku 2016 a zohľadňuje takmer všetky predchádzajúce námietky. 

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa vyjadril, že Slovensko je proti povinnému prerozdeleniu migrantov aj proti povinnému finančnému, či materiálnemu príspevku. 

Premiér Robert Fico tvrdí, že sa nejedná o tú solidaritu, ktorú navrhli počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a prirovnal ju k skoršej myšlienke zavedenia kvót na povinné prerozdeľovanie migrantov medzi členské krajiny.

Výrok, že s flexibilnou solidaritou prišel Smer v roku 2016, vyslovil v minulosti aj podpredseda Smeru Juraj Blanár. Tento výrok sme vtedy tiež označili za pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024