DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Bittó Cigániková

SaS

Naozaj nám klesá podiel európskej ekonomiky vo svete. Kým v roku 2008 to bolo každé štvrté euro, ktoré vyprodukovala európska ekonomika, dnes je to až každé ôsme euro a klesá to.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 12.05.2024
Nepravda

Podiel európskej ekonomiky vo svete klesá. Kým v roku 1980 predstavovalo HDP Európskej únie vyše štvrtinu celosvetového HDP, v roku 2008 sa tento podiel znížil len na 17,35%, teda menej ako „každé šieste euro“. V súčasnosti predstavuje podiel únie na svetovej ekonomiky už len 14,17%, čo je približne sedmina svetovej ekonomiky. Výrok Jany Bittó Cigánikovej preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa dát Medzinárodného menového fondu (IMF) bol v roku 1980 podiel Európskej únie na svetovom HDP podľa parity kúpnej sily 25.84%, čo predstavovalo vyše štvrtinu svetového HDP. Postupom času však tento podiel klesal, v roku 2008 dosahoval len 17,35% svetového HDP, teda menej ako šestinu svetového HDP. V súčasnosti (v roku 2024) už predstavuje len 14.17%, teda iba sedminu svetového HDP.

Podobné tvrdenia uverejnil v minulosti aj čestný predseda strany SaS Richard Sulík. Ten v statuse na Facebooku a v článku na rozdiel od Jany Bitó Cigánikovej tvrdí, že Európska únia vyprodukovala každé štvrté euro ešte ešte v roku 1980, nie 2008. Podobne ako Cigániková však hovorí o každom ôsmom eure v súčasnosti.

Bittó Cigániková sa pri vyslovení tohto výroku odvolávala na graf z volebného programu strany SaS (v čase od 59:13). Graf sa nachádza v časti nazvanej Konkurencieschopná Európa (s. 63) a pochádza z portálu Statista, ktorý ako zdroj jeho dát uvádza práve IMF. Podľa tohto grafu podiel ekonomiky Európskej únie klesol z 17,35% v roku 2008 na 14,17% v roku 2024. V prepočte na eurá to znamená, že zatiaľčo v roku 2008 bolo v EÚ vyprodukované približne každé 5,7 euro, v roku 2024 to bolo až každé siedme euro.

Vyjadrenie Jany Bittó Cigánikovej pre Demagog.sk z 4. 6. 2024:

"Áno, to som povedala zle, ani som si to neuvedomila. Samozrejme, že som myslela 1980, tak ako je v grafe uvedené. Keďže som zároveň ukazovala graf, kde je to uvedené správne, považujem za nekorektné uviesť tento výrok ako nepravdu, išlo len o obyčajné popletenie si čísla."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024