DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miriam Lexmann

KDH

Treba povedať, ale žiaľ, že Slovenská republika zahlasovala na rade za tento zákaz spaľovacích motorov. Je mi aj veľmi ľúto, že ako členovia tejto vlády v Európskom parlamente, teda členovia z týchto vládnych koalície Smer aj PS zahlasovali za tento zákaz.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Pravda

Za návrh nariadenia o sprísnení emisných noriem pre nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá v Europarlamente hlasovali slovenské poslankyne strany Smer Roth Neveďalová a Beňová aj poslanci strany PS Hojsík, Wiezik a Šimečka. Následne nariadenie schválila Rada Európskej únie, kde Slovensko hlasovalo za. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

V rámci Európskej zelenej dohody sa členské štáty EÚ zaviazali znížiť do roku 2030 čisté skleníkové plyny aspoň o 55 %  a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. 

V roku 2023 EÚ prijala balík Fit for 55, ktorý premieta ambície Zelenej dohody do návrhov konkrétnych právnych predpisov v oblasti klímy, energetiky a dopravy. Zároveň je jeho cieľom navrhnúť legislatívne iniciatívy, ktoré by zosúladili právne predpisy s cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Súčasťou tohto balíka je aj nariadenie o emisiách CO2 z nových osobných automobilov a dodávok, ktoré má priniesť zníženie emisií v cestnej doprave a motivovať automobilový priemysel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami.  Nariadenie stanovuje v rokoch 2030-2034 zníženie emisií CO2 o 55 % v prípade osobných automobilov a v prípade dodávok o 50 % v porovnaní s úrovňami z roku 2021. Zároveň sú krajiny  EÚ povinné od roku 2035 v súvislosti s novými automobilmi a dodávkami znížiť CO2 o 100 %.

EÚ chce po roku 2035 zapisovať do evidencie iba automobily, ktoré jazdia výlučne na uhlíkovo neutrálny pohon. Výrobcovia, ktorých emisie novoevidovaných vozidiel prekročia stanovenú hodnotu, budú musieť zaplatiť 95 eur za každý jeden gram CO2/km, ktorý je nad hranicou povolených emisií. V konečnom dôsledku by tak autá so spaľovacími motormi mali byť príliš drahé na výrobu oproti uhlíkovo neutrálnym alternatívam. 

Procedurálne pritom návrh nariadenia prešiel riadnym legislatívnym postupom, t. j. návrh predložila Komisia a po úpravách o ňom hlasovala Rada EÚ kvalifikovanou väčšinou a Europarlament jednoduchou väčšinou.

Europarlament o balíku Fit for 55 hlasoval 14. februára 2023. Návrh bol schválený v pomere 340 hlasov za, 279 proti a 21 poslancov sa zdržalo hlasovania. Poslankyne za Smer Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová hlasovali za návrh. Rovnako za prijatie návrhu hlasovali aj poslanci PS Martin Hojsík, Michal Šimečka a Michal Wiezik. Okrem spomenutých poslancov a poslankýň hlasovali za návrh aj poslanci Bilčík a Hajšel a poslankyňa Ďuriš Nicholsonová. Proti návrhu hlasovali poslanci Jurzyca, Radačovský, Uhrík, Štefanec a poslankyňa Lexmann. Nehlasoval poslanec Pollák.

Rada EÚ o balíku Fit for 55 hlasovala 28. marca 2023. Slovensko hlasovalo za tento balík nariadení.

Rozhodnutie hlasovať za v Rade EÚ sa stalo predmetom sporu, keď proti kladnému hlasovaniu vzniesla námietky strana SaS. Podľa rozhodnutia Výboru parlamentu SR pre európske záležitosti mal štátny tajomník v Rade hlasovať proti, resp. výbor odporučil Ministerstvu životného prostredia, aby sa pridalo ku krajinám ako sú Nemecko, Česko, Poľsko alebo Taliansko. Zároveň sa ale slovami navrhovateľa, poslanca Oravca, nejednalo o „rigídnu pozíciu”. V čase medzi uznesením výboru a jednaním v Rade sa navyše Nemecko dohodlo s Komisiou na kompromise a hlasovalo za návrh, podobne ako aj Česko.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024