DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miriam Lexmann

KDH

Napokon ešte poviem jednu vec, keď sme boli do Európskej únie, mnohé krajiny boli chudobnejšie ako my, poviem napr. iba Rumunsko, ktoré nás už ekonomicky predbieha.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Pravda

Najvhodnejším ukazovateľom pre porovnávanie ekonomickej úrovne krajín s prihliadnutím na životnú úroveň obyvateľstva je rast hrubého domáceho produktu (HDP) prepočítaný na obyvateľa v takzvanej parite kúpnej sily. Tento ukazovateľ berie do úvahy nielen ekonomický rast prepočítaný na počet obyvateľov, ale aj reálnu kúpnu silu daného obyvateľstva. Slovensko pri vstupe do Európskej únie v roku 2004 bolo na tom v HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily lepšie ako ďalšie štyri štáty, ktoré vtedy spolu vstupovali do EÚ, a to Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko. Slovensko sa v rebríčku takisto umiestnilo vyššie ako Rumunsko a Bulharsko, ktoré sa členskými štátmi stali v roku 2007. 

Podľa posledných plnohodnotných dát z roku 2022, keďže pre rok 2023 zatiaľ Eurostat ponúka odhady, je Slovensko v HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily dve miesta pod Rumunskom. Estónsko, Lotyšsko, Litva aj Poľsko sú nad Slovenskom. Horšie ako Slovensko je v rebríčku už len Grécko a Bulharsko. 

Svetová banka vo svojom reporte z roku 2023 pripisuje úspech rumunskej ekonomiky primárne investíciám do IT sektoru, ktorý sa v Rumunsku v posledných rokoch podľa Svetovej banky značne rozvinul.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024