DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Najlepšie to ľudia videli prostredníctvom toho, že chceli zakázať (EÚ, pozn.) už ako sme hovorili, benzínový a dieselové autá do roku 2035. To je absolútne nereálny cieľ.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Zavádzajúce

Na základe nariadenia Fit for 55 každý nový automobil, ktorý príde od roku 2035 na trh, by mal byť CO2 neutrálny. V prípade, ak emisie novoevidovaných vozidiel prekročia stanovenú hodnotu, budú musieť výrobcovia vozidla zaplatiť 95 eur za každý jeden gram CO2/km, ktorý je nad hranicou povolených emisií. Na druhej strane sa toto nariadenie nevzťahuje na už existujúce autá so spaľovacími motormi. Tie tak bude možné využívať, predávať či odkupovať aj naďalej. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

V rámci Európskej zelenej dohody sa členské štáty EÚ zaviazali znížiť do roku 2030 čisté skleníkové plyny aspoň o 55 %  a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. 

V roku 2023 EÚ prijala balík Fit for 55, ktorý premieta ambície Zelenej dohody do návrhov konkrétnych právnych predpisov v oblasti klímy, energetiky a dopravy. Zároveň je jeho cieľom navrhnúť legislatívne iniciatívy, ktoré by zosúladili právne predpisy s cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Súčasťou tohto balíka je aj nariadenie o emisiách CO2 z nových osobných automobilov a dodávok, ktoré má priniesť zníženie emisií v cestnej doprave a motivovať automobilový priemysel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami.  Nariadenie stanovuje v rokoch 2030-2034 zníženie emisií CO2 o 55 % v prípade osobných automobilov a v prípade dodávok o 50 % v porovnaní s úrovňami z roku 2021. Zároveň sú krajiny  EÚ povinné od roku 2035 v súvislosti s novými automobilmi a dodávkami znížiť CO2 o 100 %.

Európska Únia chce po roku 2035 zapisovať do evidencie iba automobily, ktoré jazdia výlučne na uhlíkovo neutrálny pohon. Výrobcovia, ktorých emisie novoevidovaných vozidiel prekročia stanovenú hodnotu, budú musieť zaplatiť 95 eur za každý jeden gram CO2/km, ktorý je nad hranicou povolených emisií. V konečnom dôsledku by tak autá so spaľovacími motormi mali byť príliš drahé na výrobu oproti uhlíkovo neutrálnym alternatívam. 

V praxi to znamená, že všetky nové autá, ktoré prídu na trh od roku 2035, nebudú môcť produkovať žiadne CO2. Ak budú ľudia vlastniť automobil so spaľovacím motorom, stále ho budú môcť používať, pretože nové pravidlá sa nebudú týkať už existujúcich áut.  Zároveň bude možné takéto auto predať či odkúpiť.

Vyjadrenie Józsefa Berényiho pre Demagog.sk z 5. 6. 2024:

“V kontexte televíznej debaty bolo evidentné, že hovoríme o zákaze výroby benzínových a dieselových áut do roku 2035. To, že autá so spaľovacím motorom nebudú na trhu od roku 2035 ste konštatovali aj vy.”

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024