DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Na druhej strane si treba povedať, že takmer gro štátov (EÚ, pozn.) dneska je predĺžené, že sa blížia k bankrotu, k zóne stopercentného zadlženia a dneska prekročia 85 %, takmer všetky štáty v priemere.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Nepravda

Podľa údajov Eurostatu sa nad hranicou zadlženosti 85 % HDP nachádza iba šesť členských štátov EÚ. Naopak až 21 štátov dosahuje nižšie zadlženie ako 85 % HDP. Výrok Andreja Danka preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa najnovších údajov Eurostatu z 22. apríla 2024 sa nad hranicou zadlženia 85 % HDP nachádza šesť členských štátov EÚ. Najvyšší dlh v pomere k HDP z členských krajín má Grécko (161,9 %), naopak, najnižší verejný dlh zaznamenalo Estónsko (19,6 %). Okrem Grécka má dlh vo výške viac ako 85 % HDP aj Taliansko (137,3 %), Francúzsko (110,6 %), Španielsko (107,7 %) a Belgicko (105,2 %) a Portugalsko (99,1 %). Pod hranicou zadlženosti 85 % sa nachádza až 21 členských krajín vrátane Slovenska.

Celkovo sa dlh štátov Európskej únie nachádza na úrovni 81,7 % HDP a dlh štátov Eurozóny na úrovni 88,6% HDP. 

Priebežné správy hovoria aj o tom, že sa celkový európsky dlh znižuje. V správe o treťom kvartáli zverejnenej 22. januára 2024 sa európsky dlh znížil z 84,6% na 82,6% (s.1, pdf.), rovnako sa znižoval aj v správe o druhom kvartáli (z 85,9% na 83,1%) (s.1, pdf.).

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024