DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Prišlo teraz rozhodnutie o tom, ktorej povedalo, že sudca Kliment je aktivista, ktorý porušil všetky možnosti, ktoré sudca môže urobiť a takéto rozhodnutie európskeho súdu, súdneho dvora, teda Európskeho súdu pre ľudské práva a 20-tisícovú pokutu pre Slovensko.

30.06.2024
Zavádzajúce

V žiadnej časti rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva nie je spomenuté meno sudcu Juraja Klimenta a ani aktivistická činnosť spomenutá ministrom. Súd síce rozhodol, že senát Najvyššieho súdu v prípade Cvikovej pochybil, no hovorí o senáte ako o celku a nie o jeho jednotlivých členoch, preto výrok hodnotíme ako zavádzanie. 

V rámci svojho výroku spomína minister Kaliňák rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Cviková vs. Slovensko. Ide o prípad sudkyne Denisy Cvikovej, ktorá bola zatknutá v nadväznosti na kauzu „Búrka“. V marci 2020 Špecializovaný trestný súd pre sudkyňu Cvikovú a niektorých ďalších sudcov z Bratislavy nariadil väzbu kvôli obvineniam z korupcie, ovplyvňovania nezávislosti súdov a marenia spravodlivosti. V auguste toho istého roku Špecializovaný trestný súd rozhodol o jej prepustení, avšak Najvyšší súd toto rozhodnutie v októbri zrušil. Cviková podala sťažnosť na Ústavný súd, ktorý ju zamietol a preto sa obrátila na Európsky súd pre ľudské práva. Základom jej sťažnosti bol názor, že spôsob jej zatknutia a väzby bol v rozpore s jej právom na osobnú slobodu v spojitosti s väzobným stíhaním. Súd tejto žiadosti po preštudovaní spisu vyhovel a priznal odškodnenie vo výške 19 500 eur.

Konkrétne podľa súdu došlo k porušeniu Článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý spomína, že nikto by nemal byť vystavený mučeniu, neľudskému zaobchádzaniu, alebo ponižujúcemu správaniu v rámci výkonu trestu. Zároveň bol podľa súdu v Štrasburgu porušený taktiež Článok 5, konkrétne bod 1c, ktorý spomína, že každý má právo na svoju slobodu a nesmie jej byť pozbavený s výnimkou ak je zákonné zatknutie alebo zadržanie osoby vykonané na účely jej predvedenia pred príslušný orgán na základe dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu alebo ak sa to odôvodnene považuje za nevyhnutné na zabránenie spáchaniu trestného činu alebo úteku po jeho spáchaní, pričom musí byť táto výnimka samozrejme v súlade s postupom stanoveným zákonom, čo podľa súdu nebola. 

A následne bol podľa súdu porušený aj bod 4 Článku 5, ktorý hovorí, že každý, kto bol zbavený slobody zatknutím alebo zadržaním, má právo podať návrh na začatie konania, v ktorom súd urýchlene rozhodne o zákonnosti jeho zadržania a nariadi jeho prepustenie, ak zadržanie nie je zákonné.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.07.2024