DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS
29 2 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marián Viskupič

SaS

Výsledok sme videli tak, ako sa pýtate, bohužiaľ, v parlamente neprešiel ani ten minimalistický základný náš návrh, teda zákona o partnerskom spolužití, ktorý by teda zlepšil postavenie LGBTI komunity a na Slovensku.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Návrh novely Občianskeho zákonníka o inštitúte partnerského spolužitia, ktoré pripravila strana SaS, neprešiel na rokovaní ani do druhého čítania. Na rokovaní sa zúčastnilo 133 poslancov, z ktorých 50 návrh podporilo, proti bolo 37 poslancov, zdržalo sa 15 a 31 nehlasovalo. ...

Marián Viskupič

SaS

Práveže, viete verejnosti nejak myslí, že stala sa vražda a SaS niečo narýchlo urobila. Málokto vie, že ten návrh vychádza z PVV (programového vyhlásenia vlády, pozn.), bol pripravovaný vyše roka a pol. My sme mali v strede leta tlačovku, čiže ten parlament my sme v strede leta vlastne vložili do Národnej rady a teda mal byť preberaný ako nakoniec aj bol na septembrovej schôdzi a akože v žiadnom prípade, že horúca ihla, áno, je to návrh, ktorý zďaleka nepokrýva všetko, pokrýva proste aspoň tie základné veci, či už bezpodielové spoluvlastníctvo, dedenie zo zákona. Zaradenie spolužijúcich partnerov medzi blízke osoby a nevenoval sa len teda LGBTI komunite, on hovoril aj o partneroch, ktorí spolu žijú teda rozdielneho pohlavia, takže toto všetko bolo pripravené.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Návrh zákona o partnerskom spolužití vychádza z programového vyhlásenia vlády, na ktorom sa v roku 2020 dohodli koaliční partneri. Zaviazali sa zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Strana SaS návrh novely zákona o partnerskom spolužití predložila už v auguste 2022. ...

Marián Viskupič

SaS

A ten paradox je, že pár dní pred vraždou koalícia bez nášho súhlasu presunula tento zákon (zákon o partnerskom spolužití, pozn.) na ďalšiu októbrovú schôdzu.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Strana SaS v auguste predložila do parlamentu návrh novelizácie občianskeho zákonníka o tzv. „životných partnerstvách”. Predmetom zákona bolo zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Zákon mali poslanci prerokovať na septembrovej schôdzi parlamentu, nakoniec bol však odsunutý až na októbrovú schôdzu. „V auguste 2021 sme ho zaslali koaličným partnerom a v auguste 2022 sme ho predložili, ale zhodou okolností bol odsunutý na októbrovú schôdzu,“ povedal predkladateľ zákona Ondrej Dostál. Jeho slová potvrdzuje aj oficiálny program schôdze, ktorý označuje stav zákona ako “presunutý bod programu”....

Marián Viskupič

SaS

Vráťme sa najprv k téme, iba 5 krajín Európskej únie nerieši túto problematiku, nerieši práva LGBT + komunity, tak asi teda keď tá Európa to väčšina krajín rieši, tak pravdepodobne asi my sme tí, ktorí niečo chýba.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Len päť krajín Európskej únie okrem Slovenska nemá uzákonené registrované partnerstvá ani manželstvá párov rovnakého pohlavia, výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Marián Viskupič

SaS

Keď mohli náš zákon (zákon o partnerskom spolužití, pozn.) posunúť do druhého čítania. Mohlo byť čokoľvek vyradené, mali sme mesiac na debaty. Proste, ak by vláda chcela, mohla tento návrh posunúť a mohla upravovať.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Legislatívny proces na Slovensku je upravený v Rokovacom poriadku Národnej rady SR. Navrhovaný zákon sa podľa rokovacieho poriadku v parlamente prerokováva v tzv. troch čítaniach. V prvom čítaní sa koná všeobecná rozprava o podstate návrhu a následné hlasovanie o posunutí návrhu do druhého čítania. V druhom čítaní sa k návrhu postupne vyjadria jednotlivé parlamentné výbory. Minimálna lehota tejto časti legislatívneho procesu je 30 dní. Poslanci môžu v druhom čítaní v rozprave podľa § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, o ktorých sa následne hlasuje. V tomto procese môže byť časť zákona zmenená, odstránená alebo naopak pridaná. V treťom čítaní sa hlasuje o návrhu zákona ako o celku, a pokiaľ sa daný návrh podarí schváliť väčšinou v parlamente, ten následne putuje do rúk prezidentovi SR. ...

Marián Viskupič

SaS

V PVV (programovom vyhlásení vlády, pozn.) bol, bolo povedané, že treba vytvoriť teda nejaké takéto zákony (zákony o partnerskom spolužití, pozn.).

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Viskupič reaguje na otázku, ktorá sa týka avizovaného návrhu, ktorý by malo vypracovať ministerstvo spravodlivosti. Návrh by mal upravovať práva nezosobášených partnerov, nie je však jasné, čoho presne by sa mal týkať. V programovom vyhlásení vlády na obdobie 2021-2024 sa táto téma spomína len v majetkovej oblasti, kde sa píše, že “Vláda SR zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.” Keďže Viskupič nešpecifikuje, že zákon by mal vytvárať celý inštitút partnerského spolužitia, výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Marián Viskupič

SaS

Ale vláda doručila do parlamentu (absolútne zlý) návrh zákona na tej výdavkovej strane, kde v podstate celých 1,5 miliardy sa vlastne malo nasypať do všeobecnej pokladničnej správy, tuná do kasičky, ministra financií, bez toho, aby bolo vôbec jasné ako tieto peniaze budú rozdelené.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Novela štátneho rozpočtu zablokovaná stranou SaS naozaj obsahovala body prisudzujúce celú sumu 1,5 miliárd do rozpočtu Všeobecnej pokladničnej správy (VPS), ktorá je kapitolou spravovanou ministerstvom financií. (pdf, s.1) Strana SaS podporila až druhý návrh novely. Tento obsahoval body o rozdelení sumy aj ministerstvám práce a hospodárstva. Výrok preto považujeme za pravdivý....

Marián Viskupič

SaS

S týmto (pôvodným návrhom novely zákona o štátonom rozpočte, pozn.) sme my nemohli súhlasiť. Áno, blokovali sme hlasovanie, blokovali sme v podstate 3×. Následne vláda pochopila a stiahla návrh prišla s opraveným návrhom, ktorý už jasnejšie definoval, teda na strane výdavkov, kam tieto dodatočné výdavky pôjdu a tak ako sme avizovali na začiatku, že keď ten návrh bude v poriadku, keď bude aspoň rámcovo hovoriť o tom, ktorým skupinám pomôže, tak samozrejme ho podporíme.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Politické prestrelky o schvaľovaní novely zákona o rozpočte skončili až po tom, čo strana OĽaNO zakomponovala prvky, ktoré požadovala SaS. Strana SaS viac ráz počas októbra nepodporila otvorenie schôdze, ako dôvod uvádzala nedostatky v bode o rozpočte. Podľa Sulíka bol pôvodný  návrh rozpočtu “diletantský” a bolo priam drzosťou ho predložiť. V rozpočte totiž podľa Richarda Sulíka nebolo upresnené, na čo presne pôjdu nadpríjmy vo výške 1,5 miliardy €. ...

Marián Viskupič

SaS

My neblokujeme parlament, to by som chcel ľuďom vysvetliť, my blokujeme konkrétne hlasovania o zlých zákonoch, to nemá nič s tým, že parlament nemôže rokovať, ak predseda alebo predsedajúci preruší po po takomto zablokovaným hlasovaním na celý deň schôdzu, to nie je vôbec nutné, čiže parlament môže rokovať a my ako opozícia proste blokujeme zlé zákony.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Parlament nebol uznášaniaschopný dva razy po sebe: 7. a 11. 10. 2022. Opozícia sa totiž na nesúhlas s niektorými bodmi v programe odmietla zúčastniť hlasovania. Rozhodujúcim hráčom bola v tomto prípade práve SaS, ktorej sa nepáčil návrh rozpočtu. Faktom teda je, že sa v ten deň v NR SR ďalej nehlasovalo. Neznamená to však, že by sa jednalo o blokovanie. ...

Marián Viskupič

SaS

Blokujeme zákony, ktoré zvyšujú ľuďom dane. Proste strana OĽaNO má minimálne 3 zákony, ktoré jasne zvyšujú dane, napríklad zákon o mimoriadnom odvode z regulovaných odvetví.

Matovič a Viskupič o LGBTI+ - 30.11.-0001
Pravda

Poslanec strany OĽaNO Milan Vetrák skutočne predložil 3 zákony, ktoré zvyšujú dane - zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon o dani z osobitnej stavby. Poslanec Viskupič teda na tieto 3 zákony poukazuje správne. Rovnako správne tvrdí, že ich SaS blokuje....